JUST ANNOUNCED! Real Estate Interactive With Grant Cardone on July 14-15th, 2023

22, 23, 24 Me @ 6h PM

countdown
00 Years 00 Months 00 Weeks 00 Days 00 Hours 00 Minutes 00 Seconds

22, 23, 24 Me @ 6h PM

countdown
00 Years 00 Months 00 Weeks 00 Days 00 Hours 00 Minutes 00 Seconds

Nan 3 Jou Kreye Plan ak Sistèm  

Pou w Jwenn Kliyan Peye w Plis Lajan Pou w Sa w Konnen

  Men sa w ap fè nan Atelye travay sa : 

  • ​Videyo pou w jwenn kliyan pi rapid
  • Kanpay piblisite ki mache 
  • Strateji pou w vann san website
  • ​Leman pou w rale kliyan
  • ​Plan pou w fè plis benefis
  • ​Lòt òf pou w grandi biznis ou 

  $2997

  • REPLAY 3 JOU ATELYE TRAVAY - Opòtinite pou w regade egzèsis pratik ou te fè yo pou si w te rate yon bagay
  • KAYE EGZÈSIS PÈSONALIZE  - Gen yon gid pou w fè yon pi bon maketing nan biznis ou
  • SEKRÈ PWODIKTIVITE  - Aksè ak fòmasyon pou w aprann itilize tan w pi byen epi vin pi pwodiktif 
  • 30 JOU ASISTANS  - Aksè ak Pwogram Konesans Mastermind pou 30 jou pou w jwenn asistans si w bloke + benefisye 1 apèl ak coach Jonhny
  •  KONVÈSASYON & KONVÈSYON - Patisipe nan sesyon an dirèk pou w aprann angaje konvèsasyon ak pwospèk epi konvèti yo an kliyan pi rapid (bonis sa disponib sèlman pou 7 premye moun ki peye) 
  Fill Out Your Information Below to Secure Now...
    Contact Information
   Enter an email
   Enter an email
   Enter an email
   Enter an email
  Payment Information
  Order Summary
  Item Price
  $1,997
   Secure Order Form - 100% Protected & Safe

  Si w gen kesyon 

  © Copyright 2024 Konesans LLC  | All rights reserved

  *We are not affiliated with, endorsed by or sponsored by Facebook™.

  All purchases are non-refundable; however, if you encounter any issues, our support team is here to assist you with any concerns. Your satisfaction remains our top priority.

  Any examples given should not be considered typical and there is no guarantee of results. Information provided is educational in nature and is not legal or financial advice. By using this website or any related materials you agree to take full responsibility for your own results. Our team is here to support you, but you should always do your own due diligence before making any investment or taking any risk. At the end of the training, an opportunity will be offered to learn more.